Sovet - Spontin

Impressie:
Zoals geschreven veranderd het landschap na Sovet aanzienlijk. Via een ingraving door de rotsen komen we terecht in het dal van de Bocq. Terwijl de trein het dal in rijdt hoeft de bestuurder geen gas bij te geven. Omdat de lijn afwaarts loopt remt hij even bij om de goede snelheid te houden. Eenmaal te Senenne aangekomen zijn we dan in het eigenlijke dal. Na een lange boog en een brug over de Bocq komen we aan te Spontin. Een historisch plaatsje met een oud kasteel en typische huizen. De terrassen nodigen uit om even een pauze te nemen.
   

TSP 4506 en 4333 onderweg richting Spontin in de ingraving ter hoogte van station Sovet. Links achter de trein is het station nog net waarneembaar. 9 augustus 2003.

Te Senenne is een kleine halteplaats die enkel op verzoek wordt aangedaan. Locomotief 5183 is met drie rijtuigen onderweg richting Ciney. Senenne, 7 augustus 2005.

De spoorlijn slingert langs oude boerderijen en stille dorpjes waar de kerk en het café daar tegenover het centrum vormen. TSP 1603 verstoort de rust terwijl deze het gehucht Senenne passeert. 1 juli 2007.

Locomotief 5183 is met rijtuigen de halte Senenne gepasseerd en zal na een lange boog Spontin bereiken. 7augustus 2005.

Na een stop te Ciney vervolgd motorwagen 4506 zijn reis van Mechelen naar Purnode. Het is mogelijk om via het TSP toeristische ritten in te laten leggen doorheen geheel België. Senenne, 12 mei 2008.

Enkele honderden meters van Senenne ligt het spoor onder de E411 door. Motorwagens 4506 en 4333 omkaderen bijwagen 734.10. 3 augustus 2003.

De koeien hebben meer oog voor de aanwezige fotografen terwijl 64.169 met de 3 K- rijtuigen en 1603 passeert. Senenne, 2 juni 2007.

In 2008 was motorwagen 4506 een nieuwe vaste bezoeker op de lijn. Nu er meer toeristen naar de Bocqvallei komen is een voertuig met meer zitplaatsen een welkome aanvulling. Senenne, 3 augustus 2008.

Niet lang nadat de trein uit Spontin is vertrokken zien we hem hier niet ver van Senenne. Vanuit Ciney gezien is dit de eerste brug over de Bocq. TSP 26.101 met K1 rijtuigen is onderweg naar Ciney.

Te Senenne duikt de Bocq voor de eerste keer onder de lijn door. 3 augustus 2008.

Het TSP bezit de grootste verzameling na- oorlogse NMBS voertuigen. Omdat de NMBS tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voornamelijk met dieseltractie reed bestaat de verzameling dan ook grotendeels uit diesellocomotieven en treinstellen. Ook de getoonde 202.020 maakt deel uit van de verzameling. Deze ex- CFL machine is in een NMBS schildering gebracht. Spontin, 9 augustus 2003.

In augustus 2002 verzorgde de 4333 de diensten tussen Ciney en Dorinne-Durnal. Hier is het dieselstel te Spontin te zien.

Langzaam maar zeker is er meer historisch materieel te vinden op de lijn. Vooral na het gereedkomen van opstelsporen te Spontin is het mogelijk om zonder problemen één en ander te stallen. Op deze sporen waren op 12 mei 2008 ES102 en 4506 te vinden. Motorwagen 4605, onderweg naar Purnode, passeert de twee.

Op 29 juli 2005 staan locomotieven 5941 en 5183 klaar  te Spontin. Het weekeinde daarop zou deze combinatie ingezet worden tijdens het evenement "Médiévales de Spontin".

Mede door enkele publicaties in Waalse kranten zaten in het najaar van 2007 de treinen van de CFB behoorlijk vol. Doordat het aantal reizigers dat zich aanbood hoger was dan het aantal zitplaatsen in een reeks 46 werd een tweede motorwagen bij gekoppeld. Op 21 oktober 2007 lukte het me een dergelijke zeldzame combinatie te Spontin op de foto te zetten.

Detail van de gebruikte koppeling. Motorwagens 4605 en 4602 zijn met elkaar gekoppeld. Mede doordat er geen doorgaande luchtleiding is, dient er een bestuurder op elke motorwagen te zitten. Door het gebruik van de hoorn geeft de voorste bestuurder aan de achterste door wanneer er geremd en opgetrokken dient te worden. 21 oktober 2007.

Op 3 augustus 2008 was er weer de traditionele rommelmarkt van Ciney. Vele tweedehands waar werd aangeboden. Alhoewel de handel goed ging is, zo ver bekend, de 4506 nog steeds eigendom van het TSP...

<< Ciney - Sovet

Spontin - Dorinne- Durnal >>